Loading...
LÃI SUẤT TIỀN GỬI GIẢM, CÓ BANK CHẠM ĐẾN 3,4%/ NĂM

LÃI SUẤT TIỀN GỬI GIẢM, CÓ BANK CHẠM ĐẾN 3,4%/ NĂM

Ngày hôm nay, Ngân hàng Nhà nước đã quy định điều chỉnh lãi suất tiết kiệm kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng. Nhiều ngân hàng đã tiến hành điều chỉnh mạnh lãi suất, và một số ngân hàng thậm chí giảm xuống mức thấp nhất là 3,4% mỗi năm.

Trong nhóm Big 4, sáng nay, BIDV đã điều chỉnh mạnh nhất lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dưới 6 tháng đối với khách hàng cá nhân. Ví dụ, lãi suất cho kỳ hạn 1-2 tháng giảm xuống còn 4,1% mỗi năm, kỳ hạn 3-5 tháng còn 4,6% mỗi năm, và lãi suất kỳ hạn 12 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 6,8% mỗi năm.

Vietcombank cũng đã giảm lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng. Ví dụ, lãi suất cho kỳ hạn 1-2 tháng là 4,1% mỗi năm, kỳ hạn 3 tháng là 4,6% mỗi năm, và lãi suất kỳ hạn 12 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 6,8% mỗi năm.

Tương tự, Viettinbank đã giảm lãi suất cho kỳ hạn 1-2 tháng xuống còn 4,1% mỗi năm, kỳ hạn 3-5 tháng xuống còn 4,6% mỗi năm, và lãi suất kỳ hạn 12 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 6,8% mỗi năm.

Agribank dẫn đầu với mức lãi suất thấp nhất trong nhóm Big 4 và trên thị trường nói chung. Ví dụ, lãi suất cho kỳ hạn 1-2 tháng là 3,4% mỗi năm, kỳ hạn 3-5 tháng là 4,1% mỗi năm, và lãi suất kỳ hạn 12 tháng là 6,3% mỗi năm.

Điều chỉnh lãi suất tiết kiệm của các ngân hàng này phản ánh xu hướng giảm lãi suất trên thị trường và nhằm thúc đẩy hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng lãi suất tiết kiệm có thể thay đổi theo thời gian và theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Mức lãi suất tiết kiệm kỳ hạn thấp nhất của Argribank còn 3,4%/năm.

Các ngân hàng thương mại tư nhân đã điều chỉnh lãi suất tiết kiệm kỳ hạn dưới 6 tháng về mức 4,75% mỗi năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, các ngân hàng cũng đã giảm lãi suất cho các kỳ hạn trên 6 tháng.

PVCombank đã giảm mạnh lãi suất cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ví dụ, lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng là 7% mỗi năm, 7,3% mỗi năm cho kỳ hạn 7-8 tháng. Lãi suất từ 7,4-7,8% mỗi năm áp dụng cho các kỳ hạn 9-15 tháng và trên 12 tháng.

NamA Bank đã giảm từ 0,1-0,3% lãi suất cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Ví dụ, lãi suất cho kỳ hạn 6-9 tháng là 7,6% mỗi năm, và 7,5% mỗi năm cho kỳ hạn từ 15 tháng trở lên.

BacA Bank đã giảm 0,1% lãi suất cho các kỳ hạn 6-15 tháng. Lãi suất từ 7,6-7,85% mỗi năm áp dụng cho các kỳ hạn này.

BaoViet Bank cũng đã giảm lãi suất lần thứ hai trong tháng, với mức giảm lên đến 0,5%. Ví dụ, lãi suất cho kỳ hạn 6 tháng là 7% mỗi năm, và 7,1% mỗi năm cho kỳ hạn 7-11 tháng.

OCB đã giảm lãi suất lần thứ hai, với mức giảm mạnh 0,5%. Ví dụ, lãi suất cho kỳ hạn 6-9 tháng là 7,4% mỗi năm, và 7,6% mỗi năm cho kỳ hạn 12-15 tháng.

VietA Bank cũng đã giảm lãi suất lần thứ hai, với mức giảm 0,2% cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Lãi suất từ 7,4-7,6% mỗi năm áp dụng cho các kỳ hạn này, trong khi lãi suất cho kỳ hạn dưới 6 tháng đã giảm xuống 4,6% mỗi năm.

Ngân hàng Nhà nước đã điều chỉnh lãi suất điều hành lần thứ 4, áp dụng từ ngày 19/6. Lãi suất cho vay qua đêm và tái cấp vốn đã giảm xuống lần lượt là 5% và 4,5% mỗi năm. Lãi suất tái chiết khấu cũng giảm xuống 3% mỗi năm.

Lãi suất tối đa cho tiền gửi không kỳ hạn và dưới 1 tháng vẫn giữ nguyên ở mức 0,5% mỗi năm. Lãi suất tối đa cho tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 6 tháng đã giảm từ 5,0% xuống 4,75% mỗi năm. Riêng tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô giảm xuống 5,25% mỗi năm.

Việc giảm trần lãi suất huy động và điều hành được xem là một bước quan trọng trong việc định hướng giảm lãi suất trên thị trường trong tương lai. Điều này mang lại tín hiệu cho các ngân hàng giảm lãi suất cho vay.

Theo các chuyên gia, việc giảm lãi suất điều hành lần thứ 4 là một xu hướng tất yếu và cho phép các ngân hàng giảm lãi suất huy động và cho vay. Điều này tạo điều kiện cho các ngân hàng hạ lãi suất cho vay một cách nhanh chóng.

Trong tương lai, dự kiến lãi suất điều hành vẫn có thể giảm tiếp. Tuy nhiên, các ngân hàng cũng cần lưu ý không hạ quá mức điều kiện vay để tránh tình trạng nợ xấu. Thay vào đó, các doanh nghiệp cần xem xét tài sản đảm bảo và khả năng trả nợ để tránh rơi vào nợ xấu.

Leave a Reply

ĐÓNG
×